Informem de l’obertura del termini per a presentar articles per a la Revista Catalana de Musicologia de l’any 2023. Aquest termini és obert fins el 12 de desembre de 2022, a fi i efecte de poder fer-ne l’avaluació pertinent.

Aquest serà el setzè número de la Revista Catalana de Musicologia, que des del 2011 té una periodicitat anual. Aquesta regularitat, així com la qualitat del seus continguts, permeten que la Revista estigui avaluada i inclosa en índexs com CARHUS plus, RILM o MIAR, de manera que té un reconeixement i una projecció entre les revistes científiques del nostre entorn.

Podeu consultar les normes de publicació a:

https://publicacions.iec.cat/documentInfo/repository/pdf/00000282/00000010.pdf

La convocatòria és oberta a aquelles persones que, tot i no ser sòcies de la Societat Catalana de Musicologia, tenen interès en publicar estudis musicològics inèdits o volen exposar l’estat de les seves recerques, així com a alumnes de musicologia que disposin de material que mereixi ser publicat.

Podeu enviar les propostes d’article a: revistamusicologia@correu.iec.cat