Junta

President: Emili Ros-Fàbregas, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats-Consell Superior d’Investigacions Científiques (IMF-CSIC).

Vicepresidenta: Helena Martín-Nieva, La Salle-Universitat Ramon Llull.

Secretària: Imma Cuscó, Museu de la Música de Barcelona.

Tresorer: Xavier Daufí Rodergas, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Vocal 1: Marc Heilbron, Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

Vocal 2: Andrea Puentes-Blanco, Institució Milà i Fontanals de Recerca en Humanitats-Consell Superior d’Investigacions Científiques (IMF-CSIC).

Vocal 3: Oriol Brugarolas, Universitat de Barcelona (UB).

Vocal 4: Alicia Daufí, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Vocal 5: Carles Badal, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Vocal 6: Sara Revilla Gútiez, ESMUC / Grup de Treball d’Etnomusicologia de l’Institut Català d’Antropologia (ICA) / Universitat Europea de Madrid.

Vocal 7: Belén Vega Pichaco, Universitat de La Rioja.

Vocal honorari (anterior president de la SCMus): Jordi Ballester i Gibert (UAB).

Delegat de l’IEC prop de la SCMus: Josep Maria Gregori i Cifré (UAB).

Curador de la Revista Catalana de Musicologia: Josep Maria Almacellas i Díez