Organitza: Societat Catalana de Musicologia (Barcelona) i Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini (Lucca)

La Societat Catalana de Musicologia (filial de l’IEC) i el Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini de Lucca, es complauen en obrir el termini per presentar propostes de comunicació per al congrés: «Música i Arts Figuratives a l’època Barroca», que es celebrarà a Barcelona del dimecres 10 al divendres 12 de maig de 2023.

*L’entrada és gratuïta per a tothom però per qüestió d’aforament els preguem facin la inscripció al següent enllaç:

https://www.iec.cat/jornades/baroque2023.asp

 

Us n’adjuntem el  PROGRAMA

 

Les arts figuratives són la representació visual d’idees, creences, i desitjos d’una societat concreta en una època determinada. Les representacions de la música han estat utilitzades tradicionalment per artistes i comitents com a imatges clau per a transmetre als espectadors un determinat concepte de realitat. Aquestes imatges, però, són creacions artístiques, sovint amb una profunda càrrega simbòlica o al·legòrica, que combinen aspectes de la realitat amb altres fruit de la imaginació i la fantasia, i l’època barroca no n’és una excepció en l’art occidental. Durant els segles XVII i XVIII les arts figuratives van assolir una activitat complexa i intensa que abastava una gran varietat de temes, com ara la idea de poder, tant el poder terrenal, que mostra la seva pompa en les festes i les celebracions cortesanes, com el poder espiritual, que exalta la influència de l’Església (sobretot l’Església catòlica) en la societat barroca a través de representacions del cel, amb cors angèlics i àngels músics que toquen els seus instruments com si fossin intèrprets cortesans. No menys significatius són els temes que ens proposen una reflexió sobre la vida i la mort (vanitas, bodegons, edats de l’home, etc.), ineludibles en un període en què la fam, les malalties pandèmiques i les guerres religioses deixaven ben clar el caràcter efímer de la vida. A més, també hi ha molts temes que evoquen la vida quotidiana (música domèstica, lliçó de música, retrats de músics), normalment plens de metàfores i insinuacions, així com temes mitològics que ofereixen noves interpretacions de temes musicals de l’Antiguitat.

Aquest congrés proposa explorar aquesta polifacètica relació entre la música i les arts figuratives a l’època barroca.

El comitè organitzador suggereix que les propostes de comunicació s’emmarquin en les següents àrees temàtiques, tot i que si es presenten altres temes també seran tinguts en consideració:

 • Música, poder i propaganda: festes i contextos cortesans
 • La música al cel: espiritualitat i música ideal
 • Música, escenografia i arts escèniques
 • La música en representacions de la vida i/o la mort
 • Música domèstica: metàfores, al·legories i representacions de la vida quotidiana
 • Amor i música: de l’amor cast al bordell
 • Noves visions de la música en la mitologia antiga
 • Retrats de músics
 • Música, retòrica i art barroc
 • L’Estil barroc a la música vs. l’estil barroc a les arts figuratives

 

Comitè científic

 • Jordi Ballester (Societat Catalana de Musicologia /UAB)
 • Xavier Daufí (Societat Catalana de Musicologia /UAB)
 • Roberto Illiano (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)
 • Fulvia Morabito (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)
 • Emilio Ros-Fábregas (Societat Catalana de Musicologia/IMF-CSIC)
 • Massimiliano Sala (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)

Comitè organitzador

 • Josep Maria Almacellas (Societat Catalana de Musicologia)
 • Jordi Ballester (Societat Catalana de Musicologia)
 • Imma Cuscó (Societat Catalana de Musicologia)
 • Roberto Illiano (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)
 • Fulvia Morabito (Centro Studi Opera Omnia Luigi Boccherini)

Ponents convidats

 • Florence Gétreau (Centre national de la Recherche Scientifique, Paris)
 • Jordi Ballester (Universitat Autònoma de Barcelona / Societat Catalana de Musicologia)

 

Les llengües oficials del congrés són l’anglès, el francés, l’italià, el castellà i el català. Una selecció de les comunicacions serà publicada en un volum miscel·lani.

Més informació: https://www.luigiboccherini.org/2022/08/01/music-and-the-figurative-arts-in-the-baroque-era/